อุทยานมกุฏรมยสราญ

ที่ตั้ง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๕

อุทยานมกุฏรมยสราญ เป็นสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี บริเวณภายในเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณที่ปลูกไว้ มีการปลูกพืชสมุนไพร และมีคำอธิบายให้ได้ศึกษา ตรงกลางมีสระน้ำเลี้ยงปลานานาชนิดให้ชื่นชม ช่วงตอนเย็นที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของผู้คน ทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน มาออกกำลังกาย และนั่งพักผ่อนตามจุดต่าง ๆ มองเห็นสะพานทอดยาวข้ามสระกว้างใหญ่