อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุม อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้สมญานามว่า “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ ๒,๒๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า อยู่ในระดับความสูง ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกัน ได้แก่ เขาร่ม, เขาแหลม, เขาเขียว, เขาสามยอด และเขาฟ้าผ่า ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดลง ทิศใต้และตะวันตกเป็นที่สูงชัน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำปราจีน, แม่น้ำนครนายก, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง และห้วยมวกเหล็ก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพืชพรรณ ๓,๐๐๐ ชนิด, ผีเสื้อ ๑๘๙ ชนิด, นกป่า ๓๕๐ ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๑ ชนิด


๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท / คน เด็ก ๒๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท / คน เด็ก ๒๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– พักแรมแบบแคมป์ปิ้ง
– ชมธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวล่องแก่ง ชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– เส้นทางเดินป่า
๖. เบอร์โทรศัพท์
– ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๗
– บ้านพัก ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๙
– ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ๐๔๔ ๒๔๙ ๓๐๕
– ด่านตรวจเนินหอม ๐๙๐ ๗๘๒ ๑๙๒๙
๗. ช่องทางออนไลน์
http://www.khaoyainationalpark.com/
https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม