อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้ง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๑.“อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก” ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สถานที่เที่ยวนนทบุรีแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่น อุดมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ทั้งพรรณไม้น้ำ พืชสวน และสัตว์น้ำหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย หรือถ่ายรูปเล่นก็ได้เหมือนกัน อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้เข้ามาพักผ่อน มาเดิน วิ่ง ออกกำลังกายได้อย่างสบายใจ เพราะที่นี่ไม่ให้ขี่จักรยาน มีเครื่องออกกำลังกายพอสมควร ทางเดินสะอาด ทอดยาวไปริมน้ำ มองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้สบาย มีเรือนไทยสวยงาม ห้องน้ำยังตกแต่งเป็นเรือนไทยด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน 05.30-18.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกเดือน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 02 4740656
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม