อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทั้งยังมีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ คือมีเนื้อที่ประมาณ 2,915 ตารางกิโลเมตร ที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี เป็นป่าดิบชื้น ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ คือยอดเขางะงันนิกยวงตอง อยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทย มีความสูง 1,513 เมตร รองลงมาคือยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งมีความสูง 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00-18.00 น.ปกติดปิดช่วงสิงหาคม – พฤศจิกายน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ปลายฝน ต้นหนาว ประมาณเดือน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 40 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ คือ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ -เที่ยวน้ำตก – เที่ยวถ้ำ–ชมพรรณไม้ ดูนก/ส่องสัตว์ – ดูดาว -ล่องเรือ – ล่องแก่ง– พายเรือ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 0 3277 2311
๗.ช่องทางออนไลน์ k.krachan_np@hotmail.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม