อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ที่ตั้ง 124 ม.2 ต.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
๑.อุทยานแห่งชาติรามคำแหง หรือ เขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่าน ลานหอย และอำเภอคีรีมาศ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๓,๒๑๕ ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองไทยที่น่าสนใจ และน่าศึกษา เพราะเป็นการอนุรักษ์ป่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยไว้พร้อมกับธรรมชาติ ในสมัยก่อนเรียกป่านี้ว่า “ป่าเขาหลวง” แต่เมื่อทางการเข้ามาดำเนินการสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้เพื่อประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า “รามคำแหง”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – ๑๖.๓0 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) –
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
การเที่ยวชมธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของจังหวัดสุโขทัย
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8883 9297
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/KhaoLuangSukhothai/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยมวกเหล็ก เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ จำนวน ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ ๒-๕ เมตร มีสายน้ำลดหลั่นเป็นลำธารกว้าง คล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี ทางทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “บ้านเสาน้อย” ซึ่งต่อมาเรียกเป็น “สาวน้อย” จึงได้ชื่อเรียกว่า “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” ตามชื่อของหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตก ทางอุทยานได้จัดทำเส้นทางเดินเลียบน้ำตกเป็นทางลาดปูน มีป้ายบอกชั้นน้ำตกและป้ายเตือนตามจุดอันตรายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ ๑๐ และเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๒๙ ของประเทศไทย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงที่น้ำตกสวยที่สุดคือช่วง
เดือนพฤศจิกายน – เมษายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
สำหรับบุคคลทั่วไป
ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท
สำหรับยานพาหนะ
รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ
รถมอเตอร์ไซค์ ๒๐ บาท
รถยนต์ ๔ ล้อ ๓๐ บาท
รถยนต์ ๖ ล้อ ขึ้นไป ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมาย เช่น กางเต็นท์พักแรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปิกนิก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๖๓๔ ๖๕๘๖
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/chetsaonoi.np/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑.อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติ น้ำใส เย็น สะอาด ชมทะเลหมอก สักการะพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ ไหว้พระถ้ำวิปัสสนา และชมหินนามาภิไทย และหินผาพญางู ณ จุดชมวิวเขารังเกียบ และศึกษา เรียนรู้ธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – ธันวาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท ค่ายานพาหนะ จักยานยนต์ ๒๐ บาท รถยนต์ ๓๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7342 0295
๗.ช่องทางออนไลน์
เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว , เว็บไซค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ๕๒๐ ม.๑ ถนนสาย ๓๐๔ กบินทร์บุรี – ปักธงชัย ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ประมาณ ๑,๓๙๗,๓๗๕ ไร่ ประกอบไปด้วยป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยาก มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ลำธารต่าง ๆ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงที่สุด คือ เขาละมั่ง สูง ๙๙๒ เมตร มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น คือ ต้นลาน ถือเป็นป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
มีจำนวนสัตว์ป่าในเขตอุทยานไม่ต่ำกว่า ๓๒๑ ชนิด จำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๖ ชนิด, นก ๑๔๔ ชนิด, สัตว์เลื้อยคลาน ๔๘ ชนิด, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ๑๗ ชนิด, ปลาน้ำจืด ๓๑ ชนิด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท / คน เด็ก ๑๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท / คน เด็ก ๑๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ทางเดินศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– ชมทิวทัศน์ ณ ผาเก็บตะวัน
๖. เบอร์โทรศัพท์
๐๓๗ ๒๑๐ ๓๔๐
๗. ช่องทางออนไลน์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=986
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุม อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้สมญานามว่า “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ ๒,๒๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า อยู่ในระดับความสูง ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกัน ได้แก่ เขาร่ม, เขาแหลม, เขาเขียว, เขาสามยอด และเขาฟ้าผ่า ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดลง ทิศใต้และตะวันตกเป็นที่สูงชัน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำปราจีน, แม่น้ำนครนายก, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง และห้วยมวกเหล็ก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพืชพรรณ ๓,๐๐๐ ชนิด, ผีเสื้อ ๑๘๙ ชนิด, นกป่า ๓๕๐ ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๑ ชนิด


๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท / คน เด็ก ๒๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท / คน เด็ก ๒๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– พักแรมแบบแคมป์ปิ้ง
– ชมธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวล่องแก่ง ชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– เส้นทางเดินป่า
๖. เบอร์โทรศัพท์
– ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๗
– บ้านพัก ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๙
– ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ๐๔๔ ๒๔๙ ๓๐๕
– ด่านตรวจเนินหอม ๐๙๐ ๗๘๒ ๑๙๒๙
๗. ช่องทางออนไลน์
http://www.khaoyainationalpark.com/
https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติ ดอยสอยมาลัย (ไม้กลายเป็นหิน)

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาทได้รับการประกาศเป็นเขตวนอุทยานซากดึกดำบรรพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังขุดค้นพบซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่ค้นพบ คือ ไม้มะค่า และมีความยาวและใหญ่มากที่สุดในเอเชีย ด้วยความยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร คาดว่ามีอายุมากกว่า ๒ ล้านปี เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่โลกค่อย ๆ สร้างสรรค์ขึ้น และเป็นหลักฐานถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในสมัยโบราณที่เหลือไว้ปรากฏเป็นหลักฐานทางกาลเวลาในรูปของก้อนหิน ให้ผู้คนในปัจจุบันได้ศึกษาถึงอดีต จากสันนิษฐานคาดกันว่าเดิมบริเวณที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่ถูกเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ล้มระเนระนาด ต่อมาที่บริเวณนี้เป็นคุ้งน้ำจากทางน้ำปิงสมัยก่อน ถูกฝังอยู่ใต้กรวดและทรายในท้องน้ำ ค่อย ๆ กลายเป็นหินจากการเข้ามาแทนที่ของสารเซลิกาจนกลายเป็นหิน ในบริเวณอุทยานเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและธรณี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เปิดให้ชมไม้กลายเป็นหินทั้งหมด ๗ ต้น ตามจุดต่าง ๆ ตามแผนที่อุทยานสารมารถเดินชมได้เอง และต้องขับรถไป

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 41 หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ถ้าพูดถึง น้ำตกของเมืองจันทบุรี ก็ต้องนึกถึงที่นี่ น้ำตกพลิ้ว เป็นสถานที่สำคัญยังเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 5 นอกจากจะมีน้ำตกสวยไหลกันตลอดทั้งปีแล้วก็ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทยอีกด้วย เพราะเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้งด้วยกัน และทรงโปรดให้สร้าง พีระมิดแห่งความรัก เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอีกด้วย โดยภายในสถูปนั้น ก็จะบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ จนชาวบ้านเรียกกันติดปากสืบมาว่า พีระมิดพระนางเรือล่ม ภายในบริเวณน้ำตก เต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด โดยเฉพาะ ปลาพลวงหิน ที่มีเยอะมากและตัวใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมี อลงกรณ์เจดีย์
อยู่ด้านข้างเยื้องจากพีระมิดขึ้นมาด้านบน ในหลวงรัชกาลที่ 5 นั้น ทรงโปรดให้สร้างในปี พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วพร้อมพระนางเรือล่มนั่นเองค่ะ และด้วยตำนานความรักที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงมีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทำให้เกิดเป็นเรื่องเล่าว่า หากคู่รักคู่ใดได้มากราบไหว้สักการะพีระมิดแห่งรักนี้ ก็จะสมหวังและมีความรักที่มั่นคงนั่นเอง ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเพื่ออธิษฐานกัน รวมไปถึงมาชมความสวยงามของน้ำตกพลิ้ว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (อายุต่ำกว่า 4 ขวบ และ 60 ปีขึ้นไปและผู้พิการชาวไทย เข้าชมฟรี)
– ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
5.1 ว่ายน้ำเล่นกับ“ปลาพลวงหิน” หรือ“ปลาพลวง”
5.2 ถ่ายรูปชื่นชมธรรมชาติ
5.3 มีบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3943 4528 หรือ 08 6319 7556
๗.ช่องทางออนไลน์
แอป QueQ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นภาษาพม่า เป็นชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่า “ก๊อกกระด่าน” จ๊อก หรือ ก๊อก หมายถึง หิน และกระดิ่น หรือ กระด่าน หมายถึง น้ำตก มีความหมายรวมกันว่า เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินผา มีแหล่งกำเนิดเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากภูเขาอีปู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เหลืองแร่ทังสเตน ไหลผ่านหมู่บ้าน ความสูงของน้ำตกประมาณ 34 เมตร และมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร บุคคลที่ได้เล่นน้ำตกแห่งนี้เปรียบเหมือนได้อาบน้ำแร่ไปในตัว

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าบริการ สำหรับบุคคล

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 30 บาท รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน 30 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง 30 บาท

ค่าบริการกางเต็นท์ 30 บาท