อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑. อ่างเก็บน้ำประแสร์ สันเขื่อนตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ความจุอ่าง ๒๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง การบรรเทาอุทกภัย การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังอำนวยประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่บริเวณลำน้ำประแสร์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน ปัจจุบัน มีการสร้างรีสอร์ทที่พัก ร้านอาหาร และสวนทานตะวัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงฤดูฝน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
๕.๑ ตกปลา, กางเต็นท์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 09 0127 5277, 09 5323 1636
๗. ช่องทางออนไลน์
-https://hi-in.facebook.com>rayonghip
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม