เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร

๑. เขื่อนจุฬาภรณ์มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวดสันเขื่อนยาว ๗๐๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า การชลประทาน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรม เช่น ห้องประชุมสัมมนา มีห้องพัก มีสนามกอล์ฟ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนได้ ๑๖๐ คน/วัน ชมทิวทัศน์เหนือเขื่อน และล่องเรือชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เปิดทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดคือ ปลายฝน ต้นหนาว แต่ก็สามารถเที่ยวได้ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เขื่อนจุฬาภรณ์ มีสนามกอล์ฟ มีอาคารที่พัก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๓๗๑ ๐๙๖๑
๐๘ ๑๑๕๓ ๙๑๖๖
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม