ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง 52/1 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑.ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง หรือ อ๊ามสะพานหิน (คำว่า อ๊าม ภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึง ศาลเจ้า) ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 ตามพระประสงค์ของ พระแม่กิ้วเที้ยน เฮียนลื้อ เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยพระจักรพรรดิเหลือง (ผ่านร่างประทับทรง) เพื่อที่จะสถิตและใช้เมตตาบารมี ปัดป้องภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2539 โดยได้รับการอนุญาตการก่อสร้างจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัย นายเฉลิม พรหมเลิศ และ นายสมบูรณ์ คู่พงศกร เป็นประธานศาลเจ้า ดำเนินการให้มีการก่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้จนสำเร็จในปี พ.ศ.2541จากนั้นได้อัญเชิญองค์เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อ มาประดิษฐานในศาลเจ้า ในปี พ.ศ.2548 ได้อัญเชิญ ม่าจ้อโป้ มาจากเกาะเหมยโจ ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเฉี้ยโห้ย (พิธีกรรมอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ การอัญเชิญ ยกอ๋องซ่งเต่ มาเป็นประธานในพิธีกรรมต่างๆเช่น ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นต้น) ซึ่งทุกๆศาลเจ้าต้องมาประกอบพิธีที่สะพานหิน
อ๊ามแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยของจีน เมื่อร้อยปีก่อนได้มีการอัญเชิญเหี่ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์) มาจากมณฑลกังไซ้ ประเทศจีนเพื่อมาประกอบพิธีถือศีลกินผักตามแบบฉบับเดิมของจีน ในมณฑลกังไซ้ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ องค์เทพกิ้ว เที้ยนเลี่ยนลื้อ เป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ สามารถปกป้อง คุ้มครองชาวภูเก็ต จากสิ่ง ชั่วร้าย และภัยอันตรายจากธรรมชาติ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐8.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๖2๑ 2196
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม