บ้านสีกายเหนือ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
1. มีโฮมสเตย์ริมฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 มีสมาชิกจำนวน 33 ครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนของพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย เป็นโฮมสเตย์ไทยที่ได้มาตรฐานรองรับถึง 8 ปีซ้อน จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลักษณะบ้านพักที่จัดทำเป็นโฮมสเตย์ จะเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นส่วนใหญ่ การให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรบ้านของตนเองที่มีอยู่แล้ว ให้ว่างพอที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถมาเข้ารับบริการได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้จัดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ และการเรียนรู้ใหม่ที่แปลกออกไป
 บ้านสีกายเหนือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง คนในชุมชนคงยังรักษาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานไว้อย่างดี และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนธันวาคม – เมษายน หน้าหมู่บ้านจะเป็นหาดทรายทอดยาวริมน้ำโขง สามารถชื่นชมบรรยากาศริมโขงได้ทั้งช่วงเช้าและเย็น
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ท่องเที่ยวหาดสีกาย หาดทรายยาวขาวสวย สะอาด
– ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมน้ำ
– ขี่จักรยานตามเส้นทางริมแม่น้ำโขง
– นั่งพักผ่อนริมโขง
– นวดแผนโบราณ
6. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9577 4267
7. ช่องทางออนไลน์-
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม