อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ เขาวัง จ.เพชรบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 97 ถนน คีรีรัถยา ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
๑.พระนครคีรี หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครีคีรี เป็นสถานทีท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขา ๓ ยอด สูง 92 เมตร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างสำหรับเสด็จแปรพระราชฐาน ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ภายในบริเวณ ประกอบไปด้วย พระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆมากมาย โดยมีสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมสถาปัตยกรรมจีน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทย ๒๐ บาท
ต่างชาติ ๑๕๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร.0 3242 5600
๕.ช่องทางออนไลน์
kaowang_petch@hotmail.com
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม