ถ้ำพระยานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณเขาเทียน บ้านบางปู ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
๑.เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเป็นเชิงชั้นเหมือนม่าน บางส่วนก็หยดย้อยลงมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ งามแปลกตา โดยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำเป็นป่าต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์เสด็จประพาส จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาชลยุทธโยธินเป็นนายช่างสร้างพลับพลาแบบจตุรมุขขนาดย่อมตั้งไว้บนเนินดินกลางถ้ำ พระองค์เสด็จประภาสเมื่อ 20 มิถุนายน 2433 คราวเสด็จประพาสแหลมมลายู และพระราชทานนามพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่เล็กที่สุด ยามพระอาทิตย์ส่องแสงผ่านปล่องถ้ำลงสู่ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด คือ 10.30 – 11.30 น. ปัจจุบันพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์กลายเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 15.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3282 1568


๕.ช่องทางออนไลน์
http://portal.dnp.go.th
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม