ชุมชนคุณธรรมบ้านนาตัง

ชื่อร้าน รุ่งเรืองเครื่องประดับทองเหลือง ที่ตั้ง ๖๙ หมู่ที่ ๘ บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑. ชื่อแบรนด์ รุ่งเรืองเครื่องประดับ
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายรุ่งเรือง พิศโสระ
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับทองเหลือง
อำเภอเขวาสินรินทร์มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องประดับ นอกจากเครื่องประดับเงินแล้ว ยังมีชื่อเสียงในการทำเครื่องประดับทองเหลือง โดยกลุ่มหัตถกรรมเครื่องประดับทองเหลืองของบ้านนาตัง ก่อตั้งโดยกลุ่มชาวบ้าน บ้านนาตัง อำเภอเขวาสินรินทร์ และดำเนินงานมากว่าสิบปีแล้ว ปัจจุบันมีสามาชิกกลุ่มประมาณ 40 คน และเน้นผลิตเครื่องประดับทองเหลืองคราวละมาก ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง โดยมีลูกค้าจากในประเทศคือกรุงเทพฯ นครราชสีมา และกาญจนบุรี และลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและกัมพูชา และยังได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากกระแสละครและการแต่งกายย้อนยุคในงานต่างๆทั่วประเทศที่ผ่านมา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองจึงเป็นลักษณะการคงความเป็นเครื่องประดับโบราณไว้ แล้วพัฒนาโลโก้สินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้เพิ่มคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาเครื่องประดับเป็นของตกแต่ง ประดับโชว์ในบ้านได้อีกด้วย
๔. วัน เวลา ช่วงเวลา ปิด เปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8185 7618
๖. ช่องทางออนไลน์
เพจ Facebook รุ่งเรือง พิศโสระ , เพจ CPOTSHOP

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม