ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง 178 หมู่ที่ 8 ตำบล ดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.ชื่อยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร
๒.ชื่อผู้ประกอบการ: นางยุภาภรณ์ เกสีสังข์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟตะเกียงเจ้าพายุ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ไม้มงคลแปรรูปเป็นโคมไฟในลักษณะหอแก้วจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหาร ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ซึ่งภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เป็นการเอาไม้มงคลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ของใช้สอย เครื่องประดับ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก เป็นต้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8187 7973 , ๐๙ ๒๗๐๔ ๘๙๙๓
๖.ช่องทางออนไลน์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ OTOP จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ประเภท ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับหรือตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๘๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://mukdahan.cdd.go.th/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบเลขที่ 62 หมู่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไทดำ
คนในชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิตด้านความเป็นอยู่อาหาร ประเพณีและเครื่องแต่งกาย มีการผลิตของใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของชาวไทดำ
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณณิชกมล ฮิโตะ 08 6514 9090

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ฐานเรียนรู้ร้อยเรียงเม็ดกะลาพาเพลิน

เม็ดกะลาพาเพลิน : นำกะลามาขัด ลงแลกเกอร์ ตัดและเจาะเพื่อนำมาร้อยเป็นของใช้ เช่น กระถาง ที่ใส่แก้วน้ำ ที่ใส่กล่องกระดาษทิชชู ที่ใส่แจกัน เป็นต้น รวมทั้งเป็นเครื่องประดับอย่างกำไรข้อมือ อีกด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหมไทย จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง : 79/2-3 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

๑. ร้านจำหน่ายผ้าไหมและศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหม เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่าง ๆ ชนิดจากทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ใหญ่ที่สุดและมีสินค้าที่ผลิตด้วยมือ ที่หลากหลประวัติความเป็นมาและความสำคัญ “พระธรรมขันต์” ชื่อนี้คือเป็นชื่อเดิมของร้านขายยาโดย นายโบ ตาชู ได้ก่อตั้งร้านพระธรรมขันต์โอสถขึ้น และต่อมาภายหลังนางอาภรณ์ ตราชู (บุตรสาว) ได้เปิดเป็นร้านพระธรรมขันต์ไหมไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ผ้าไหมไทย ขอนแก่น สินค้าและผ้าทุกชิ้นที่นำมาจำหน่ายภายในร้าน ได้ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นฝีมือจากหัตถกรรมไทยทั่วทุกภาค ปัจจุบันได้กลายเป็น “ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพทางวัฒนธรรม” เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยือน และเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากและของที่ระลึก
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของฝากของที่ระลึก
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9:00–18:30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4322 4 080
๕. ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านศรีฟ้าของฝาก จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ศรีฟ้าเบเกอรี่ของฝาก ร้านของฝากชื่อดัง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดมาเป็นเวลานานกว่าสิบปี มีสาขามากมาย หลายสาขา ทั้งโรงงานผลิตแป้งผลิตขนมปังก็มี และมีบริการส่งสินค้าด้วย Kerry ด้วยนะครับ เจ้าของศรีฟ้าเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับศรีฟ้าเบเกอรี่ สาขาท่าม่วงนั้นมีของฝากมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อทั้ง ขนมเบเกอรี่ เค้ก หรือขนมทองม้วนที่ศรีฟ้าก็มีขายนะครับ ใส่แพ็คเกจดูหรูหราสวยงาม สำหรับร้านกาแฟ ทางศรีฟ้าก็มีนะครับ จะอยู่ข้าง ๆ ร้านศรีฟ้าเบเกอรี่
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ของกิน ขนมเบเกอรี่ เค้กฝอยทอง ขนมทองม้วน
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 3905 3076

๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : ศรีฟ้าของฝาก
– https://srifabakery.co.th

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม