วัดไผ่ล้อม

ที่ตั้ง เกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

วัดไผ่ล้อมตั้งอยู่ในเกาะเกร็ด สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต๊ะ” มีโบสถ์ที่งดงาม ลายหน้าบันจำหลักไม้เป็นลายดอกไม้ มีคันทวยและบัวหัวเสาที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีพระธาตุรามัญเจดีย์ขนาดใหญ่ ทางวัดได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เดิมเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจดีย์มอญที่มีความงดงาม