ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

เจดีย์ Archives - JK.TOURS

วัดพระแก้ว จังหวัดชัยนาท

หมู่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1. วัดพระแก้ว เป็นวัดที่สร้างสมัยเดียวกับวัดมหาธาตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1900 มีสิ่งสำคัญภายในวัดดังนี้
– เจดีย์ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย น. ณ ปากน้ำ (นายประยูร อุลุชาฎะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2535) ยกย่องให้เป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเชียอาคเนย์
– หลวงพ่อฉาย เป็นพระพุทธรูปศิลาแลงสีแดง อยู่ในวิหารด้านหน้าพระเจดีย์สี่เหลี่ยมวัดพระแก้ว กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าหลวงพ่อฉายมีอายุประมาณ 800 ปีล่วงมาแล้ว ด้านหลัง หลวงพ่อฉายมี “ทับหลัง” ซึ่งแกะสลักติดกับองค์พระ เป็นรูปช้างกลับหัวอยู่บนแท่น ส่วนบนสุดเป็นรูปพระอินทร์หรือพระศิวะกำลังหลั่งน้ำมนต์ มีทางน้ำมนต์ไหลถึงตัวช้างที่นอนหงายบนแท่น กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2578
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว โทร. 08 9270 5325
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม