ศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกุดป่อง จังหวัดเลย

ที่ตั้ง 22/2 ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
๑.ศาลหลักเมือง เป็นศาลเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเจ้าพ่อทองคำ องค์ เสาหลักเมืองแห่งนี้ทำด้วยไม้ราชพฤกษ์ ความสูงจากฐานถึงยอด 179 เซนติเมตร ยอดเสาแกะสลักลงรักปิดทองทั้งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมศาลเมื่อ พ.ศ. 2525 ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ตั้งอยู่ห่างจากวงเวียนน้ำพุประมาณ 100 เมตร ติดกับสวนสาธารณะกุดป่อง เป็นศาลเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ โดยภายในศาลนั้นเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในจังหวัดเลยเคารพนับถือ มีตุ๊กตาสัตว์ เช่น ช้าง ม้า อยู่เป็นจำนวนมากที่ผู้คนนำมาถวาย อีกทั้งยังมีสิ่งศักดิ์อื่น ๆ เช่นพระสังขจารย์บันดาลโชคลาภความสุข และยังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มักมาสักการะเป็นประจำ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่- เปิดทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไมีมี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก / ทางลาด / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม