โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร

๑.ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒.จำนวนห้อง ๑๐๕ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา Standard ๖๕๐ บาท
Superior ๙๐๐ บาท
Deluxe ๑,๒๐๐ บาท
Suit ๓,๐๐๐ บาท
Family Room ๑,๖๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
Wifi ที่จอดรถ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 4571 4700 /๐๘ ๒๓๗๑ ๙๓๘๗
๖.ช่องทางออนไลน์
http://www.thegreenparkgrand.com
Email : greenpark_@hotmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม