“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนบางใบไม้

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ “ในบาง” เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพึ่งพิงแม่น้ำลำคลอง ทำสวน มีพระพุทธรูปหลวงพ่อข้าวสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในชุมชนมีคลองเล็กคลองน้อย นับร้อยสายเชื่อมโยงกันไหลไปออกแม่น้ำตาปี สองฝั่งคลองมีธรรมชาติร่มรื่น มีต้นจากขึ้นอยู่เรียงรายและลู่ใบเข้าหากันเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่งดงาม วันอาทิตย์จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ เป็นตลาดชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
๒. ช่องทาง Online
Facebook : ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ @BangBaiMaiCommunity
YouTube : Bang Bai Mai
๓. ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน
ชื่อ นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์
ตำแหน่ง กำนันตำบลบางใบไม้
เบอร์โทร ๐๘ ๑๖๐๗ ๔๙๓๕

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ที่พักโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง (เที่ยวชุมชนยลวิถี บ้านโคกเมือง)

ที่ตั้ง หมู่ 6,9,15,18 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑. ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์/รีสอร์ท)
หรืออื่น ๆ : ชุมชนมีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวนกว่า 30 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 150 คน และมีรีสอร์ทในพื้นที่อีก 5 แห่ง
๒. จำนวนห้อง 50 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard 250 บาท/คน (แอร์) / Deluxe 800 บาท / Family Room 1,000 บาท
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ : : เรียนรู้ระบบน้ำใต้ดิน การทำฟาร์มปูนา การทำข้าวเกรียบมันปู น้ำพริกมันปู เรียนรู้วิธีทอผ้า ปลูกแคดตัส
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางส้มเกลี้ยง สืบวัน ประธานโฮมสเตย์ : 08 8193 8840
๖. ช่องทางออนไลน์ : Facebook ส้มกลี้ยง สืบวัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” วัดพระบรมธาตุ ( พระอารามหลวง) จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ ๖๐๐ กว่าปีที่แล้ว (ยุคสุโขทัย) ดินแดนบริเวณนี้ มีชื่อว่า “นครชุม” และวัดแห่งนี้ก็เป็น พระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมมาแต่สมัยนั้น จากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่ ๓ (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงษ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียารามเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “พระบรมธาตุเจดีย์” เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์นั้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์อยู่ภายในภาชนะเงินรูปสำเภา พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง สิ่งสำคัญอีกอย่างในวัดคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระยาลิไททรงปลูก เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐ เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ประมาณ ๙ คน นอกจากนี้ภายในมีศาสนสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุโบสถหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือนไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชนอีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้จะมีกิจกรรม สวดมนต์ธรรมจักรซันเดย์ ในทุกวันอาทิตย์ที่ลานองค์พระธาตุ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม