เป่าแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง 98/40 หมู่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นายประพจน์ แย้มพราย
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เรือสุพรรณหงษ์
การเป่าแก้วเป็นงานฝีมือโดยไม่ใช้แม่พิมพ์ ผลงานจะเกิดจากฝีมือและจิตใจของผู้ประดิษฐ์ โดยอาศัยใช้รูปแบบจากจินตนาการและศึกษาของจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องมีทักษะความชำนาญความละเอียดอ่อนและความปราณีตเป็นพิเศษ ทำให้ผลงานเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของตลาดและลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก ตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกบัว
เป่าแก้วจากฝีมือของผู้ประดิษฐ์มีความปราณีต อ่อนโยน ดอกบัวเหมาะใช้ในโอกาสเป็นของที่ระลึกในเทศกาลประเพณีรับบัว ของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
บริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 2316 9294
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook เป่าแก้วบางพลี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม