ศรีแก้วเมล่อนฟาร์ม จังหวัดบึงกาฬ

ที่ตั้ง 91 ม.10 ตำบล เหล่าทอง อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
๑. ศรีแก้ว เมล่อนฟาร์ม, บริษัทชัยชนะฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ 91 ม.10 ตำบล เหล่าทอง อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ มีบริการร้านกาแฟ คาเฟ่ และจำหน่ายเมล่อน บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน ถ่ายภาพ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.45 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0793 9799 หรือ 09 5181 1089
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศรีแก้วเมล่อนฟาร์ม
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำที่/จอดรถศูนย์บริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม