ฐานเรียนรู้ร้อยเรียงเม็ดกะลาพาเพลิน

เม็ดกะลาพาเพลิน : นำกะลามาขัด ลงแลกเกอร์ ตัดและเจาะเพื่อนำมาร้อยเป็นของใช้ เช่น กระถาง ที่ใส่แก้วน้ำ ที่ใส่กล่องกระดาษทิชชู ที่ใส่แจกัน เป็นต้น รวมทั้งเป็นเครื่องประดับอย่างกำไรข้อมือ อีกด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม