ล่องเรือมาดชมปากอ่าวสลักคอก จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
๑.กิจกรรมล่องเรือมาดตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านสลักคอก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้างใต้ ดำเนินการโดยชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก โดยได้ต้นแบบเรือมาจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือมาจากเรือล่องแม่น้ำสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเรือแจวหลัดคู่ นั่งได้ 4 คน มีเก้าอี้พนักพิงให้นั่ง 2 ข้าง มีโต๊ะอยู่ตรงกลางพร้อมร่มสีขาวดูสวยงาม จนได้ชื่อเรียกว่า เรือกอนโดลาเกาะช้าง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน 06.00-08.00 น. และ 16.00 – 17.00 น. 
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน –เดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่อากาศปลอดโปร่งที่สุด 
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ค่าเรือ คนละ 200บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ชมป่าชายเลน ออกปากอ่าวสลักคอก ในบรรยากาศทะเลอ่าวไทย 
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 7748 9497
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม