วัดเสนีวงศ์

ที่ตั้ง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๗ ๖๗๗๕

วัดเสนีวงศ์ เป็นวัดที่ร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้ยืนต้นและสัตว์น้ำ แบบการสร้างวัดผสมผสานระหว่างไทย-มอญ-จีน มีถาวรวัตถุในด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือ พระเจดีย์สมปรารถนา สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูประฆังคว่ำ ภายในองค์พระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระสังกัจจายน์ รูปแบบไทย และรูปแบบจีน รอยพระบาทจำลอง ๒ รอย เจดีย์สร้างเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา และขอพรให้สมปรารถนาดังชื่อองค์พระเจดีย์