ศูนย์โอทอปบ้างซ่ง จ.มุกดาหาร

ที่ตั้ง ต.บ้างซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ นุชธินันท์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวนุชธินันท์ คำศรีพล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่สามารถเล่าเรื่องราวของพัฒนาการเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาและใช้เป็นเครื่องแต่งกาย นำมาตัดเย็บในรูปแบบสมัยใหม่
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 08.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 6397 6436
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค OTOP Bansong – ผ้าฝ้ายทอมือ มุกดาหาร สินค้าโอทอป 5 ดาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม