ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเจริญสุข

ที่อยู่ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1. เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภายใต้แบรนด์ ผ้าภูอัคนี อันเป็นผ้าย้อมดินจากภูเขาไฟ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ลูก ของภูเขาไฟในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสำรวย ศรีมะเรือง ปราชญ์ชุมชนได้คิดค้น นำภูมิปัญญาการย้อมผ้ามาพัฒนา โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังได้นำมาแปรรูปเป็นผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของที่ระลึกไว้จำหน่าย
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ของใช้
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
4. นางสำรวย ศรีมะเรือง 09 7007 4244
5. ช่องทางออนไลน์ : Facebook ผ้าภูอัคนี ของดีบุรีรัมย์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม