วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑.วนอุทยานโกสัมพี อยู่ในบนพื้นที่ใจกลางตัวอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีป่าขนาดเล็กริมแม่น้ำชีวางตัวอยู่ วนอุทยานโกสัมพี เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อขาดผู้ดูแลจึงมีการนำเสนอให้กรมป่าไม้ ซึ่งดูแลส่วนอุทยานแห่งชาติในเวลาดังกล่าว เข้ามารับผิดชอบ และจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยาน เมื่อปี พ.ศ. 2519 จุดเด่นของวนอุทยานโกสัมพีคือเป็นแหล่งอาศัยของลิงแสม จำนวนมากกว่า 500 ตัว แบ่งเป็นสองฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนิยมเข้าไปให้อาหารอย่างสนุกสนานเพราะลิงที่นี่ไม่ดุร้าย เราสามารถขับรถจากปากทางเข้าไปจนสุดทางออกหรือวนกลับมาตามถนนภายในวนอุทยานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถก็ได้นอกจากนี้ริมแม่น้ำชียังมีจุดชมวิวสวยๆ เช่น แก่งตาด รวมทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถือเป็นพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชนที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ประเพณีสงกรานต์ งานพาขวัญข้าวลิง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ –
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม