เฮือนฝ้าย ด้ายงาม จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง 145/2 หมู่3 ถนน เชียงใหม่-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เฮือนฝ้ายด้ายงาม
๒.ชื่อผู้ประกอบการคุณกุณฑลี ระพิพงษ์
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอมือ
รายละเอียดความโดดเด่น

ผ้าทอด้วยมือมีความผูกพัน เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตคนไทยมานานนับศตวรรษ ความเป็นมาในอดีต ได้ถูกบันทึกผ่านตั้งแต่การเตรียมเส้นใย การย้อมสี การออกลายผ้า ไปจนถึงการทอผ้า ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวล้านนา
การทอผ้า เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์จากมือ ผ่านการลองผิดลองถูก และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ผ้าทอมือจึงทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ และความสวยงามตราบจนทุกวันนี้
“เฮือนฝ้ายด้ายงาม” เลือกเส้นใยคุณภาพ กวัก ปั่น ย้อมสี ถักทอเป็นผืนผ้าที่มีคุณภาพ นำมาตัดเย็บโดยช่างฝีมือที่มีความประณีต ผสานกับการออกแบบในแนว ‘ล้านนาร่วมสมัย’
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
053-960314
095-2924247
๖.ช่องทางออนไลน์
http://www.huanfai-daingam.com/
https://www.facebook.com/HuanfaiDaingame/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม