แมคนัทเลย

ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๑.ร้านมีของฝากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแมคคาเดเมียมากมาย ชากาแฟ มากมาย อีกหนึ่งร้านที่โดดเด่นและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
ปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อยมีการแปรรูปแมคคาเดเมียในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แมคคาเดเมียอบปรุงรส แมคคาเดเมียบด แมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต แมคคาเดเมียนัทสติ๊ก และแมคคาเดเมียออยล์ ที่ใช้สำหรับบำรุงผิวพรรณ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันสามารถการันตีได้ว่า การปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ สามารถสร้างรายได้ ทำให้มีอาชีพที่มั่นคง และแมคคาเดเมียยังเป็นพืชที่สร้างป่า ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างยั่งยืน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่เปิดบริการทุกวัน เวลา
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไมีม่)
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 9841 1374
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/macloei
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก / ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม