แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 9 หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่ามะขามเฒ่า บริเวณปากคลองแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า และมาหักเลี้ยวเป็นแยกแม่น้ำที่ไหลไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทีตรงที่เป็นพื้นที่ปากคลอง ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท กับฝั่งตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อ ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า “คลองมะขามเฒ่า” ตอนที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า “แม่น้ำสุพรรณบุรี” ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า “แม่น้ำนครชัยศรี” ส่วนตอนที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า “แม่น้ำท่าจีน”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สิงหาคม – มีนาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– เรือข้ามฟาก คนละ 20 บาท
– ล่องเรือ เริ่มต้น 80 บาท/คน แบบเหมาลำ 1,500 บาท/ 3,500 บาท/ 7,000 บาท
– พายเรือและsup board เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาท/คน ชั่วโมงถัดไป 100 บาท/คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เรือข้ามฟาก, ล่องเรือกระแชง, พายเรือ, sup board
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
6.1 นางสาวนฤมล นิ่มอนงค์ โทรศัพท์ 08 1659 5805
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ท่าเรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุคและบ้านสวนบางเตย
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จังหวัดนครปฐม

สภาพภูมิประเทศ เป็นรูปกระเพาะหมู ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน จึงก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในรูปแบบผสมผสานที่ลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของเกาะลัดอีแท่น 

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งของพลังบวร ที่คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนเกาะลัดอีแท่น ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ชมระหัดวิดน้ำที่ยังคงสภาพใช้งานได้ อยู่ในบรรยากาศบ้านสวน

วัดทรงคนอง
กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหารชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในชุมชนทั้งวิถีชีวิตความเป็น การประกอบอาชีพ การคมนาคม ที่ต้องอาศัยแม่น้ำในการดำรงชีวิต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์)
แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สัมผัส วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระทำบุญ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวงกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ
ไหว้พระขอพร
วัดทรงคนอง กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหาร ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก
ชมการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์
ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์) เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำท่าจีน
บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์ ล่องเรือรับฟังการบรรยาย พร้อมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธิวาตวราราม (บ้านท่าฉลอม) จังหวัดสมุทรสาคร

บ้านท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครในสมัยอยุธยาเคยเป็นบ้านท่าจีน ซึ่งมีคนจีนมาเทียบท่าค้าขายจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นเมืองสาครบุรี แล้วเจริญขึ้นจนเป็นจังหวัดสมุทรสาคร หนึ่งในย่านสำคัญที่ขยายจากบ้านท่าจีนเป็นพื้นที่ที่มีเรือฉลอมจอดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า“ท่าฉลอม”และเป็นชุมชนประมงที่สำคัญของจังหวัด
ชุมชนท่าฉลอม เป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่จังหวัดสมุทรสาครในสมัยอยุธยา ความโดดเด่นของที่นี่ คือ ความสวยงามของการนั่งรถสามล้อถีบของท่าฉลอมเพื่อชมเมืองท่าฉลอม ยังคงรักษาความดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นชุมชนประมงที่สำคัญของจังหวัดจึงมีอาหารทะเลแห้งที่โดเด่นของจังหวัด และสามารถนั่งเรือชมปากอ่าวทางออกสู่ทะเลของเรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดแหลมสุวรรณาราม
เดิมชื่อว่า “วัดหัวบ้าน” เป็นวัดที่มีอุโบสถไม้เก่าแก่และสวยงามด้วยศิลปะจีนผสมไทยอย่างลงตัว วัดมีความแตกต่างจากวัดไทยทั่วไป คือ มีศาลเจ้าไต้ฮงกงและสุสานจีนตั้งอยู่ในบริเวณวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันได้อย่างดีของคนไทยและคนจีนในชุมชนท่าฉลอม
วัดสุทธิวาตวราราม
เดิมชื่อ “วัดท้ายบ้าน” เพราะอยู่ช่วงท้ายบ้านของท่าฉลอม วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าวซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา ต่อมาจึงเรียกว่า “วัดช่องลม” ถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร
Street Art ท่าฉลอม
Street Art ที่มีการกระจายอยู่ในจุดต่างๆรอบเมือง ซึ่งในแต่ละภาพเกิดขึ้นจากศิลปินชื่อดังและนักศึกษาบางกลุ่มที่มาช่วยกันสร้างสรรค์ความสวยงามนี้ภาพต่างๆจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนและชาวประมงในแม่น้ำท่าจีน
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบรรยาการทะเลอ่าวไทยทางออกสู่ทะเลของเรือประมง โดยการนั่งเรือชมวิถีชีวิตชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชุมชนท่าฉลอม
หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอมเป็นตำบลใหญ่เรียกว่าตำบลท่าฉลอม เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรก ในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือที่ตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่ง แม่น้ำท่าจีน การเดินทางไปบ้านท่าฉลอม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำลูกประคบสมุนไพรสูตรโบราณ
บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน กิจกรรมนี้สอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อลูกประคบ การนึ่งลูกประคบ และการใช้ลูกประคบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับลูกประคบที่ตนเองได้ลงมือทำกลับบ้านเพื่อนำไปทดลองใช้
เรือฉลอมจำลอง
บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน กิจกรรมนี้เป็นการสอนประกอบเรือฉลอมจำลองโดยป้าแจง ตั้งแต่การแนะนำลักษณะและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือฉลอม จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นเรือฉลอม หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเรือฉลอมจำลองที่ตนเองได้ประกอบกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย
ผ้ามัดย้อม
บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำผ้ามัดย้อมโดยพี่จิตร ตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ และสีจากธรรมชาติที่ใช้ทำผ้ามัดย้อม การมัดผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงาม และการย้อมผ้า หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ผ้ามัดย้อมที่ตนเองได้ลงมือทำกลับบ้านไว้ใช้ด้วย
กระถางต้นไม้ด้วยผ้าขนหนู
บ้านท่าฉลอมการ์เด้น กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำกระถางต้นไม้ด้วยผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วโดยน้าป้อม ตั้งแต่การเตรียมผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วและน้ำปูนซีเมนต์ที่ใช้ชุบ การชุบผ้าขนหนูลงในน้ำปูนซีเมนต์ การใส่ผ้าลงในแบบเพื่อขึ้นรูปเป็นกระถาง และการลงสีที่กระถางผ้าซึ่งแห้งและแข็งตัวแล้วให้มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม
ขนมเทียนสูตรโบราณ
บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำขนมเทียนสูตรโบราณโดยพี่อุ๊ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อ และการนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบขั้นตอนการทำและได้ลองห่อขนมเทียน หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชิมและได้รับขนมเทียนจำนวนหนึ่งกลับบ้านด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม