ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชุมชนวัดโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านสายเก่า เป็นชุมชนที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติที่สวยงามโดยชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดโพธิ์ประทับช้างเป็นศูนย์รวมจิตใจ  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242 อีกทั้งยังเป็นถิ่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 8)

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นชุมชนที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยเขาพระเจ้าเสือ ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างมีพระพุทธรูป “หลวงพ่อโต” อายุกว่า 300 ปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรและธรรมชาติที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์ประทับช้าง
นมัสการหลวงพ่อโต “หลวงพ่อโต” วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรหรือ “หลวงพ่อยิ้ม” พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 300 ปี พระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง สร้างโดย “พระเจ้าเสือ” พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงมาตุภูมิของพระองค์

โบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง
เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวัดโบราณที่ถือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นโบราณสถาน และยิ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาด้วยแล้วสวยงามมาก

ศาลพระเจ้าเสือ
ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือพระสรรเพชญ์ที่ 8 พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีถิ่นประสูติ ณ แผ่นดินเมืองพิจิตร โดยในทุกปีจะมีพิธีบวงสรวง มีการแสดงการชกมวยไทย และการตีไก่ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงชื่นชอบด้วย

ตลาดดอกเดื่อ
“ตลาดดอกเดื่อ” บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เชิญกันได้นะเจ้าคะ มีอาหารอร่อยให้ท่านเลือกทาน วัดเก่าริมน้ำบรรยากาศยามเย็น “ตลาดดอกเดื่อ ตลาดโบราณ ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ”

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ต้นตะเคียนใหญ่
ที่หน้าวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ่ กล่าวกันว่า อายุมากกว่า 250 ปี วัดโดยรอบต้องใช้คนถึง  7 คนในการโอบให้รอบ เป็นที่อาศัยของนกแก้วจำนวนมาก ยังมีนกพิราบมาอาศัยอยู่อีกด้วย   วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60  เซนติเมตร ปัจจุบันได้โค่นล้มลง ชาวบ้านจึงได้เชิญมาไว้เป็นศาลาแม่ย่าตะเคียน

แม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง
แม่น้ำพิจิตรสายเก่า ไหลผ่านที่บริเวณวัดโพธิ์ประทับช้าง โดยการนั่งเรือชมหิ่งห้อย เป็นเส้นทางจุดชมหิ่งห้อย มีระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมไป – กลับ 2 กิโลเมตร เรือลำ 1 นั่งได้ 10 คน เที่ยวละ 200 บาท จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เที่ยวชมสวนส้มโอ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ริมแม่น้ำพิจิตรสายเก่าวัดโพธิ์ประทับช้างแม่น้ำพิจิตรสายเก่า ไหลผ่านที่บริเวณวัดโพธิ์ประทับช้าง โดยการนั่งเรือชมหิ่งห้อย เป็นเส้นทางจุดชมหิ่งห้อย มีระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมไป – กลับ 2 กิโลเมตร เรือลำ 1 นั่งได้ 10 คน เที่ยวละ 200 บาท จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

ชมนกแก้ว และนกนานาชนิด
ต้นตะเคียนใหญ่วัดโพธิ์ประทับช้างนกแก้วโม่ง นกแก้วกะลิง นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ และนกแขกเต้า นกแก้วในธรรมชาติที่หาดูยากแต่ที่วัดโพธิ์ประทับช้างมีให้ดูตลอดทั้งปี เพราะรอบบริเวณวัดร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ให้นกแก้วอยู่อาศัย โดยเฉพาะบนต้นตะเคียนทองโบราณ” บริเวณหน้าอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง จะพบเห็นนกแก้วมากที่สุด 

การแสดงแสงสีเสียง วันเพ็ญเดือนห้า
วัดโพธิ์ประทับช้าง เปิดการแสดง แสงสีเสียง ย้อนตำนาน พระเจ้าเสือ ในงานเพ็ญเดือนห้า ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยงานเพ็ญเดือนห้า  ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม