แม่อร วิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.ประเภทของที่พัก รีสอร์ท
๒.จำนวนห้อง ๔๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา ราคา ๗๕๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ ชมธรรมชาติแบบท้องทุ่ง ผืนนาเขียวขจี
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๘๕๖๔ ๕๖๕๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Page : Diva House Cafe’& Restauran

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม