ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง ท่าเรือบ้านเดียม หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “หนองหานกุมภวาปี” จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงหนองหาน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอกู่แก้ว เชื่อมกับลำน้ำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของอำเภอกุมภวาปี หนองหานกุมภวาปีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาจำนวนมาก เป็นแหล่งดูนกหลายสายพันธุ์มากกว่า 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด พันธุ์พืชน้ำที่เป็นไฮไลต์ ก็คือ “บัวแดง” หรือ “บัวสาย” จะผลิดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูสีแดงบานสะพรั่งบนผืนน้ำในช่วงเช้าตรู่ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทะเลบัวแดง” ความงดงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งและสวยงามตามธรรมชาติ ทำให้ทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี ได้ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก (การจัดอันดับโดย CNN)
เมื่อชมความสวยงามของหนองหาน นักท่องเที่ยวจะมาสักการะขอพรพระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 1 พันปี พระมหาธาตุเทพจินดา ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ ด้านหน้าอุโบสถ บนสถูปมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ๒ องค์ ประดิษฐาน ทั้ง ๒ ด้าน ในชุมชนบ้านเดียม ติดกับโรงเรียนบ้านเดียมซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านเดียม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลาชมบัวแดงบานสวย 06.00 – ๐๙.00 น.
เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ประมาณ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ( ฤดูหนาว)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
– เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2 คน
คิดค่าบริการคนละ 1๐0 บาท ต่อเที่ยว
– เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน
ราคาลำละ ๕00 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ หนองหาน มีพืชน้ำ พันธุ์ปลา พันธุ์นก หลากหลายชนิด
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มเรือนำเที่ยว มือถือ ๐๘ ๙๓๙๕ ๐๐๘๗
นางวันเพ็ญ เหล่าก้อนคำ ผู้ใหญ่บ้านเดียม หมู่ที่ ๕
มือถือ ๐๘ ๖๒๓๙ ๗๖๕๕
๗. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021085964614

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง 1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
๑.น้ำพุร้อนสันกำแพงเกิดจากความร้อนใต้พื้นโลกที่ทำให้ธารน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด และสร้างแรงดันให้พวยพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุเหนือพื้นดิน โดยได้มีการร่วมทุนกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสันกำแพง เพื่อพัฒนาพื้นที่ของน้ำพุร้อนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในปีพ.ศ. 2527 โดยมีทั้งพื้นที่ของบ้านพัก ธารน้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนหลากหลายขนาด รวมถึงโซนนั่งพักผ่อนและจุดจำหน่ายของที่ระลึก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงคู่กับเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน ด้วยความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 105 องศา และพุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินกว่า 15 เมตร และยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบและอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อน แช่เท้า และอาบน้ำแร่
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ค่าเข้าชม
– ผู้ใหญ่ 40 บาท
– ผู้สูงอายุ 60ปี และ เด็ก 20บาท
– ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
– รถยนต์ 40 บาท (จอดด้านนอกไม่เสียค่าจอด)
ค่าบริการ
– แช่เท้า ฟรี
– ตักอาบน้ำแร่ 20 บาท
– แช่อาบน้ำแร่ 60 บาท
– แช่อาบหมู่คณะ 500 บาท/ชั่วโมง
– สระว่ายน้ำแร่ เด็ก 30 บาท / ผู้ใหญ่ 50 บาท
ที่พักน้ำพุร้อนสันกำแพง
– เช่าสถานที่พักแรม 50 บาท/คน
– บ้านพัก 1,000 – 1,500 บาท/คืน
– เช่าสถานที่กางเต๊นท์ 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ต้มไข่ แช่เท้า อาบน้ำแร่ แช่น้ำแร่ บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา ลานกางเต็นท์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สำนักงาน 053 037101
ฝ่ายรับจอง 08 7659 1791
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 09 2599 5930
๗.ช่องทางออนไลน์
http://www.skphotsprings.com/
https://www.facebook.com/skponsen/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม