แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย จ.หนองบัวลำภู

๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูพานน้อย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ห่างจากตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปประมาณ 8 กิโลเมตร ช่วงเช้าและเย็นมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นบนยอดภูพานน้อยและถ่ายภาพเซลฟีกับทิวทัศน์ พร้อมชม พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ทั้งนี้ ในช่วงเย็น ชาวหนองบัวลำภูจะนำ บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวขึ้นไปพักผ่อนชมทัศนียภาพเมืองหนองบัวลำภู ในยามค่ำคืน สามารถเห็นแสงระยิบระยับเหมือนดาวบนฟ้างดงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่า “ดาวบนดิน”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
5.1 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
5.2 กางเต็นท์พักแรม
5.3 ชมทัศนียภาพจังหวัดหนองบัวลำภูจากมุมสูง
5.4 ชมพระอาทิตย์ตก
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 3344 5865
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม