เขาคีรีวงกรต จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้ง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
๑. วัดเขาคีรีวงกต ตั้งอยู่ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวัดตั้งอยู่เทือกเขาภูมะโรง มีหินภูเขาสลับซับซ้อน มีทางเดินวกไปเวียนมารอบภูเขาเพราะร่องรอยน้ำเซาะ ถ้าเป็นฤดูฝนจะมีน้ำไหลตลอดเวลา น้ำไหลลัดเลาะไปตามซอกหิน ลอดถ้ำไปทะลุภูเขาอีกฟากหนึ่ง เมื่อหมดฤดูฝนน้ำก็จะแห้งกลายเป็นทางเดินให้ผู้คน นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส กลายเป็นเขาคีรีวงกต สถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอย่างน่าทึ่งอีกแห่งของอำเภอชานุมาน ว่ากันว่าสมัยก่อนมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า พลัดลงเข้าไปในเขาคีรีวงกต เดินหาทางออกกลับบ้านไม่เจอเป็นเวลา 3 วัน จนปัญญาที่จะหาทางกลับบ้านจึงต้องจุดไฟเป็นควันไฟ ส่งสัญญาณให้เพื่อนบ้านรู้จุดที่อยู่ และเพื่อนบ้านเข้ามาช่วย จึงสามารถออกจากเขาวงกตได้โดยปลอดภัย
ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของอำเภอชานุมาน หากเดินเข้าไปในเขาวงกตก็ไม่หลงทางอีกแล้ว เพราะมีป้ายบอกทางเข้าออกอย่างชัดเจน ท่ามกลางป่าไม้ นานาพันธุ์ สงบร่มรื่น พร้อมเสียงนกกา จิ้งหรีด ขับบรรเลงเพลง น่าฟังอย่างไพเราะระหว่างที่ท่องในเขาวงกต ก็จะทำให้สนุกตื่นเต้น เพลิดเพลินไปอีกแบบ ที่สำคัญก่อนเข้าทางเดินเขาคีรีวงกตควรกราบขอพรหลวงพ่อบรรพตพิทักษ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางเข้าเขาคีรีวงกต เพื่อให้ปลอดภัยระหว่างเที่ยวชมเขาคีรีวงกต
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ไม่กำหนดช่วงเวลา
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน – มิถุนายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายผางทอง แสงนันท์ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านคำเดือย
09 2627 5855
๗. ช่องทางออนไลน์-
8.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ทุ่งโปรงทอง

๑. ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ อะไรคือทุ่งโปร่งทอง ทุ่งโปรงทอง คือบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะยามเช้าตรู่และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อน ๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปรงให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าทุ่งโปรงทอง โดยจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปรงทอง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพกับทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด ลักษณะเด่น เมื่อยอดต้นโปรงกระทบกับแสงแดดก็จะเป็นสีเหลืองทอง
– เป็นบริเวณป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สิ่งที่น่าสนใจในทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะเดินไปถึงทุ่งโปรงทอง บริเวณทางเข้าตรงจุดเริ่มต้นจะเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น
– ป่าโกงกาง จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อมาจากป่าชายเลน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เปิด-ปิด 06.00-18.00น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร เดิมเป็นสุสานของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางบ้านดง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและโฮจิมินห์ ซึ่งมาพักอาศัย ณ บ้านดงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๙ โซน ได้แก่ โซนสายสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม โซนบ้านดงในอดีต โซนโฮจิมินห์ ผู้ปลดแอกเวียดนาม โซนภูมิศาสตร์บ้านดง จังหวัดพิจิตร โซนชุมชนบ้านดงโซนภารกิจลับที่บ้านดง โซนการเคลื่อนไหวในสยามโซนบากบั่นปลดแอกโซนวีรบุรุษ นอกจากนี้ยังมีบ้านจำลองของประธานโฮจิมินห์ตั้งอยู่ด้านนอกอาคารสำหรับด้านในตัวบ้านมีรูปปั้นของโฮจิมินห์ และหิ้งบูชารวมถึงของใช้ส่วนตัวที่ท่านเคยใช้จากประวัติที่มาดังกล่าวทำให้พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์จังหวัดพิจิตร เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย–เวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชนของตำบลป่ามะคาบและเป็นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่วันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา ๐๙:๐๐–๑๗:๐๐ (หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๑๙๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๕๖๐๓ ๙๘๖๙
๕.ช่องทางออนไลน์
www.bandonghochiminhmuseum.com
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม