น้ำพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่ที่ บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคน ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล้กที่ผุดขึ้นมาผิวดิน มีความร้อนขนาดต้มไข่สุกได้ภายใน 5 นาที น้ำจะไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน จุดชมทิวทัศน์และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นเพื่อสุขภาพ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถพักแรม และกางเต็นท์ที่บริเวณน้ำพุร้อนสมอทองได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
มี โปรดระบุ 20 บาท
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต
โทรศัพท์ 0 5651 8155
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook อบต.ทองหลาง เว็ปไซต์ อบต.ทองหลาง
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

จังหวัดอุทัยธานี

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
1.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย ประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำโขงและพันธุ์ปลาน้ำจืด
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ปิดทำการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
3.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ผู้สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกเดือน ตลอดปี
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย
– เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่แสดงบัตรประจำตัว ราคา 30 บาท
– ผู้ใหญ่ 50 บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ พระสงฆ์ คนพิการ คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร
อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ
– ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท หากแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้โดยประเทศไทยค่าเข้าชมราคา 50 บาท
– เด็กราคา 50 บาท
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4241 4901 , 08 3459 4466
6.ช่องทางออนไลน์
http://www.nongkhaiaquarium.org/th/
https://www.facebook.com/nongkhaiaquarium/
7.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้า / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เกาะใหญ่แกรนแคนย่อน จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๑. เกาะใหญ่ แกรนด์แคนย่อน เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่มีหน้าผาเหมือนแกรนด์แคนย่อน ของรัฐแอริโซนา ในประเทศสหรัฐเมริกา สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นบ่อดินลูกรัง ซึ่งเจ้าของขุดขายเพื่อเอาไปทำถนน ต่อมาเริ่มขุดเริ่มเจอน้ำ จึงหยุดขุดและปิดให้ร้างเป็นเวลา ๑๐ ปี และต่อมาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวขับรถผ่าน ได้เห็นความสวยงามของหน้าผาที่เหมือนแกรนด์แคนย่อนก็เลยเช็คอินว่าเป็น “แกรนด์แคนย่อน” เจ้าของก็เลยหันมาพัฒนาปรับปรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เรียกว่า “เกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อน” ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างเป็นจำนวนมาก และไม่ขาดสาย ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือ ร้านกาแฟเกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อนจำหน่ายกาแฟที่มีรสชาติอร่อย ร้านจำหน่ายของที่ระลึก/มุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายมุม และมีบริการปั่นเรือถีบสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่เปิดให้เข้าเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีบริการปั่นเรือถีบพร้อมชูชีพ ค่าบริการ ๓๐ บาท : ๓๐ นาที 
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๖ ๓๖๐๙ ๐๓๓๕
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อน
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วังเจ้าเมือง จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๔ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑. วังเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วย “วังเก่า” และ “วังใหม่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง วังเก่าเป็นวังเจ้าเมืองพัทลุง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจน์วงศ์) สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สภาพปัจจุบันเป็นเรือนไทยภาคใต้ผสมภาคกลาง มีเรือนใหญ่ทรงไทยแฝดอยู่ตรงกลาง ส่วนวังใหม่อยู่ทางทิศใต้ติดกับชายคลองลำปำ เป็นกลุ่มเรือนไทย ๕ หลัง แบ่งเป็นเรือนนอนและเรือนครัว เรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยโบราณ นอกจากนี้บริเวณวังเจ้าเมืองพัทลุงยังมีศาลาไทยริมน้ำและเรือพัทลุง ซึ่งเป็นเรือเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ วังเจ้าเมืองพัทลุงเป็นมรดกของทายาทในตระกูลจันทโรจน์วงศ์ ทายาทได้มอบให้กรมศิลปากรเพื่อเป็นสมบัติของชาติในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วังเจ้าเมือง เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕ , 0 7461 3007 ต่อ 104
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้มงคลและการขยายพันธุ์มะนาวหลากหลายสายพันธุ์

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตร เมื่อมาที่ศูนย์จะได้เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้มงคล และ การขยายพันธุ์มะนาวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชมการทำไร่ข้าวโพด และสวนกล้วยหอมทองที่สวยงามและมีรสชาติดี ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงต้นกล้า การดูแล การปลูก ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยานชมบ้านเรือนไทย ทุ่งนา และสวนเกษตรของชาวบ้านในชุมชนตามแนววิถีเกษตรแบบพอเพียง ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินเพลินกับบรรยากาศวิถีเกษตรของชุมชน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เที่ยวได้ทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
โปรแกรมพักค้างคืน (รวมค่ารถ/
ที่พัก/อาหาร ๗ มื้อ)
-3 วัน ๒ คืน จำนวน ๒ คน
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท/คน
-๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ คน
ราคา 12,900 บาท/คน
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามโดยตรงกับทางโฮมสเตย์
**กรณีไม่พักค้างคืน ไม่มีค่าเข้าสถานที่**
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1946 5457
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/homestaysainoy
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ไร่คุณเตือนใจ

๑. ไร่คุณเตือนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปลูกแตงโมไร้เมล็ด,เมล่อน,สวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ในไร่มีร้านอาหาร ร้าน สเต็ก,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านกาแฟริมแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงาม,ขนมเค้ก,ของฝากของที่ระลึก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี เน้นช่วงฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5640 6638
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook.com @RaiKuntuanjai.ฟาร์ม
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดถาวรชัยศิริ(วัดด้อแด้) จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าหว้าน หมู่ ๔ ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. วัดถาวรชัยศิริ เดิมชื่อว่า วัดด้อแด้สายธารธรรม คำว่าด้อแด้เป็นภาษาถิ่นคอนสารแปลว่าสูงและสืบเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านมีจะต้นเสลี่ยงใหญ่และมีผึ้งไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครสามารถปีนเอาผึ้งได้เพราะต้นเสลี่ยงสูงมากซึ่งชาวบ้านจะพูดว่าสูงด้อแด้ คำว่าด้อแด้เป็นภาษาถิ่นคอนสารแปลว่าสูงและสืบเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านมีต้นจะเสลี่ยงใหญ่และมีผึ้งไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครสามารถปีนเอาผึ้งได้เพราะต้นเสลี่ยงสูงมากซึ่งชาวบ้านจะพูดว่าสูงด้อแด้ มีอุโบสถจตุรมุข และองค์หลวงพ่อใหญ่ตั้งอยู่บนหลังคาอุโบสถ กำแพงแก้วรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และมีรูปปั้นพญานาคสี่ตระกูลใหญ่ กุฎีสงฆ์ทรงไทยประยุกต์ มีลานธรรมกลางสวนป่าที่ร่มรื่น สงบ เป็นสัปปายะ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามของเมืองคอนสาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง 235 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน เกิดจากความร่วมมือของพลัง “บวร” ที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นภูมิคุ้มกัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

เป็นชุมชนที่ประชาชนยึดหลักศีล ๕ ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น การจัดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท และทำบุญอุทิศอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน ๗ หัวเมือง งานอุ้มพระสรงน้ำ   วันสงกรานต์ งานแห่หลวงพ่อทองคำ งานตามประทีปหมื่นดวงเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดท่าขนุน หลักฐานการมีวัดท่าขนุนมาปรากฏชัด เมื่อครั้งที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อรประพันธ์รำไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา สองพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ กับเจ้าจอมมารดาอ่อน เสด็จมาประพาสป่าทองผาภูมิ ทั้งสองพระองค์ได้ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปรัชกาล ขนาดหน้าตักประมาณ ๑ ศอก ๒ องค์ และธรรมาสน์ทรงบุษบกฝีมือช่างหลวง ถอดประกอบได้ทุกชิ้น จากในหลวงรัชกาลที่ ๗ มาถวายแก่หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เป็นพระเถระเชื้อสายมอญ มีสีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทั้งสองพระองค์ทราบกิตติศัพท์ จึงเสด็จมานมัสการพร้อมกับถวายสิ่งของพระราชทานดังกล่าวข้างต้น หลวงปู่พุกปกครองดูแลวัดท่าขนุนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็มรณภาพลง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำพุร้อนหินดาด บ้านกุยมั่ง หมู่ 6 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำในบ่อประมาณ ๔๕ – ๕๕ องศาเซลเซียส และยังมีแร่ธาตุที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราหลายชนิด เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง ทำให้การไหลเวียนของโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดกระดูกและเหน็บชา

เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควน้อยบริเวณตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงสาธิตการเกษตรวัดท่าขนุน เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเป็นวัตถุดิบในการนำมาปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรือนครูไท เป็นที่พักรูปแบบรีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีสวนผลไม้ซึ่งเป็นของเจ้าของรีสอร์ท เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักสามารถเยี่ยมชมและรับประทานผลไม้สดตามฤดูกาลจากต้นได้ฟรี หากต้องการผลไม้กลับบ้าน ก็สามารถเลือกซื้อผลไม้สดจากสวนได้เลย

ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีนาวาอำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผู้นำชุมชน พระครูอุดมกิจจานุกูล ชุมชน ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาอันอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้หนาทึบ มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน เหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมและปลูกพืช ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านภาษา อาหาร และการแต่งกาย พื้นถิ่นลาวเวียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบสุข มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เปิดพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์รัตนจัน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต

วิหารพระแก้วมรกต เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวัน ประดิษฐานพระแก้วมรกต
องค์จำลองเรซิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยเวียง เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของฝาก/สินค้าของชุมชน

ปราสาทขอมองค์ใหญ่ แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบขอมองค์ใหญ่ ด้านในประดิษฐานหลวงพ่อโพธิ์พันปี

ตลาดลาวเวียงวัดคีรีวัน เป็นลานวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมลาวเวียง (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย

น้ำตกวังตระไคร้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีธารน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

น้ำตกนางรอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีธารน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง

1. ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา
2. ฐานการเรียนรู้ทำสวนเกษตรผสมผสาน
3. ฐานการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ อาทิ การสีข้าวแบบโบราณ/การทำขนมข้าวกระยาคู
4. สวนสัตว์ปล่อย และสะพานพราวฟ้าที่ทอดยาวตามทุ่งนา

สวนไม้หอมกฤษณา

1. ชมสวนไม้หอมกฤษณากว่า 5,000 ต้น เรียนรู้การทำสวนไม้หอมกฤษณา การทำปุ๋ยอินทรีย์
2. เรียนรู้การทำกระยาสารท การทำน้ำพริกต่าง ๆ และการทำผลไม้แปรรูป

วัดโบสถ์บน

ที่ตั้ง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

วัดโบสถ์บนมีความสำคัญ คือ เป็นสถานที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี มีรูปหล่อทองคำของหลวงปู่สด เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันบรรลุธรรม และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนี ที่นำวิชชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง และยังมีตลาดน้ำวัดโบสถ์บน ภายในตลาด มีการออกร้าน จำหน่ายอาหาร ของกิน ของใช้ เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. แต่จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์