สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา หรือ 5 รอบ โดยเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ มีพื้นที่โดยรอบติดกับบึงสีไฟภายในมีพื้นที่พักผ่อนหย่อยใจมากมาย เช่น ฝายน้ำล้น หาดทรายเทียม อาคารน้ำตกจำลอง ซึ่งภายในอาคารมีห้องประชุม มีจระเข้เสี่ยงทาย มีภาพประติมากรรมนูนต่ำ เรื่องตำนานพญาชาลวันตู้แสดงพันธ์ปลาที่สวยงาม และบ่อจระเข้ สำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิจิตร เป็นสวนที่ได้รับความนิยมสำหรับประชาชนในเมืองพิจิตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง มีที่จอดรถกว้างขวาง และเหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนสำหรับครอบครัว และคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมให้อาหารปลา , กิจกรรมเดินวิ่ง
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ทางลาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม