วัดไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง ไทรน้อย ซอย 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. วัดไทรน้อยเป็นวัดเก่าแก่ประจําชุมชน ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง “โบสถ์มหาอุตม์ ” เป็นโบสถ์แบบโบราณ มีทางเข้าและทางออกทาง เดียวซึ่งไม่คอยพบเห็นกันมากแล้วในปัจจุบันโดยตําราการสร้างโบสถ์ลักษณะนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอด หรือกระทําการด้านเวทย์มนต์คาถา เหมาะที่จะปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าจะมีอานุภาพเพิ่มขึ้นในโบสถ์ ประดิษฐาน“หลวงพ่อใหญ่”พระพุทธรูปสักสิทธิของอําเภอบางบาล เสาอุโบสถทำจากไม้ตะเคียน(เชื่อกันว่ามีนางตะเคียนอยู่อาศัย) จํานวน ๑๐ ต้น และบริเวณโดยรอบจะมีเจดีย์ลังกาองค์ใหญ่ ซึ่งถือว่าสวยงามมากๆ จะมีชาวบ้านและคนนอกพื้นที่ที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้บูชา ขอโชคลาภ และบนสิ่งตางๆ เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงหวยออกจะได้ยินเสียงกลองยาวของคนที่มาแก้บนทุกเดือน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. –
๕. ช่องทางออนไลน์
www.bangban.go.th
facebook : เทศบาลตําบลบางบาล พระนครศรีอยธยา
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม