โรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท

หมู่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1. โรงพักเก่าสรรพยา เป็นอาคารโรงพักของตำรวจ สมัยรัชกาลที่ 5 และถือว่าเก่าแก่สุดในประเทศ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว อาคารหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ภายในชุมชนตลาดสรรพยา ซึ่งตามประวัติการจัดสร้างของรายการพัสดุของสถานีตำรวจภูธรสรรพยา ระบุว่าอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 ในสมัยของ พันตำรวจเอกพระยาสกลสรศิลป์ ผู้บังคับการมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งตรงกับสมัยของพระยาศรีสิทธิกรรม ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสรรพยา โดยลักษณะอาคารเป็นอาคารทรงปั้นหยา ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีมุกหน้า เสาเป็นไม้เต็ง ฝาอาคารเป็นไม้กระยาเลย พื้นทำจากไม้ตะแบก มุงด้วยกระเบื้องแบบโบราณ อาคารแห่งนี้ได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่า) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันเทศบาลตำบลสรรพยา ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยาและสถานีตำรวจภูธรสรรพยาปรับปรุงอาคารดังกล่าวใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสรรพยา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลสรรพยา โทร. 0 5649 9134
๕. ช่องทางออนไลน์-
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม