โรงแรมบีพีสมิหลาบีทแอนด์รีสอร์ท

ที่ตั้ง เลขที่ ๘ ซอยราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒. จำนวนห้อง ๒๐๘ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior ห้องละ ๑,๕๐๐ บาท Suit ห้องละ ๕,๐๐๐ บาท
หรืออื่น ๆ junior suit ราคา ห้องละ ๒,๐๐๐ บาท
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
ลานจอดรถ /สระว่ายน้ำ
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๐๔๗ ๑๔๕๕
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : BP Samila Beach And Resort

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม