โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ จ.มุกดาหาร

ที่ตั้ง 78 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
๑.ประเภทของที่พัก (โรงแรม)
๒.จำนวนห้อง 198 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
Standard 1,000 บาท
Superior 1,300 บาท
Family Room 1,400 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4261 2020
๖.ช่องทางออนไลน์mukdahangrand@hotmail.com