โฮมสเตย์บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง บ้านผารังหมี หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
๑.ประเภทของที่พัก โรงแรม พักโฮมสเตย์แบบบ้านๆ บรรยากาศอบอุ่นกับชาวบ้านในชุมชน สัมผัสอีกมุมมองของชุมชน ได้ลองชิมอาหารท้องถิ่นและทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวบ้าน
๒.จำนวนหลัง ๘ หลัง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ราคาห้องพักรวมอยู่ในกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยว “นอนค้างบ้านเรา ไม่เหงาแน่นอน” (๒ วัน ๑ คืน) ค่าใช้จ่ายต่อหัว ๑,๓๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
มีอาหารเช้าสำหรับนักท่องเที่ยว
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายจันที ชมภูมี เบอร์ติดต่อ 06 3156 6495
นางสุดใจ ชมพูมี เบอร์ติดต่อ 08 9269 0301
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านผารังหมีน่าอยู่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม