เคียงโขงโฮมสเตย์

ที่ตั้ง ๘๙ หมู่ ๑๑ บ้านหนองวิไล ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี ๑.ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวนห้อง ๘ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา Standard ๓๕๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ จักรยาน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๙๖๕ ๔๑๑๔
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.google.co.th/maps/place (นางจรรยง ขงรัมย์)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

จัมโบ้ วิลล่า โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท

ที่ตั้ง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๑. ประเภทของที่พัก
โรงแรม / โฮมสเตย์ 
๒. จำนวนห้อง ๒๐ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
Standard ๔๒๑
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
Wi-Fi ฟรี
เครื่องปรับอากาศ
รวมที่จอดรถ
รูมเซอร์วิส
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 2324 4565
๖. ช่องทางออนไลน์
จัมโบ้ วิลล่า โฮม สเตย์ แอนด์ รีสอร์ท

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านสีกายเหนือ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
1. มีโฮมสเตย์ริมฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 มีสมาชิกจำนวน 33 ครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนของพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย เป็นโฮมสเตย์ไทยที่ได้มาตรฐานรองรับถึง 8 ปีซ้อน จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลักษณะบ้านพักที่จัดทำเป็นโฮมสเตย์ จะเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นส่วนใหญ่ การให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรบ้านของตนเองที่มีอยู่แล้ว ให้ว่างพอที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถมาเข้ารับบริการได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้จัดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ และการเรียนรู้ใหม่ที่แปลกออกไป
 บ้านสีกายเหนือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง คนในชุมชนคงยังรักษาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานไว้อย่างดี และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนธันวาคม – เมษายน หน้าหมู่บ้านจะเป็นหาดทรายทอดยาวริมน้ำโขง สามารถชื่นชมบรรยากาศริมโขงได้ทั้งช่วงเช้าและเย็น
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ท่องเที่ยวหาดสีกาย หาดทรายยาวขาวสวย สะอาด
– ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมน้ำ
– ขี่จักรยานตามเส้นทางริมแม่น้ำโขง
– นั่งพักผ่อนริมโขง
– นวดแผนโบราณ
6. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9577 4267
7. ช่องทางออนไลน์-
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ริมวังโฮมสเตย์

ที่อยู่ เลขที่ ๒๑ หมู่ ๓ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
๑. ลักษณะของที่พัก/โฮมสเตย์ เป็นบ้านพัก
๒. จำนวนห้อง ๔ ห้อง
ราคา ๖๐๐ บาท/ห้อง
๓. กิจกรรมพิเศษ พายเรือชมธรรมชาติ ล่องเรือชมหิ่งห้อย
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นายอำพน กาฬแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
เบอร์โทร ๐๖ ๔๗๘๐ ๒๘๕๔

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.หนองเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑. ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์ 
๒. จำนวนห้อง ๓๕ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
– Standard ๖๐๐ บาท
– Superior ๑,๐๐๐ บาท
– Deluxe ๑,๕๐๐ บาท
– Suit ๒,๐๐๐ บาท
– Family Room ๒,๐๐๐ บาท
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์
กิจกรรมพิเศษ ขี่จักรยาน ดูแกะ ดูม้า ให้อาหารปลา ขี่จักรยานชมวิว และมีฟาร์มม้า
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๘๒๙ ๓๓๔๖
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/banraisomkiathomestay

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

ที่ตั้ง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
๑.พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง คือ หนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Discovery Museum) ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง (City Museum) ในระดับจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างโครงข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค มิวเซียมลำปาง จัดแสดงนิทรรศการชุด “คน-เมือง-ลำปาง” โดยนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆ ว่าด้วยเรื่อง “คน” ที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หัวข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของ “เมือง” ลำปาง ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนครลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงลำปางในอนาคต การเปลี่ยนผ่าน และเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน และสุดท้ายในหัวข้อ “ลำปาง”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5420 9855
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/lampangmuseum/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ

ที่ตั้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
๑.จุดตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ ๑ ยุคที่ ๒ และยุคที่ ๓ จึงทำให้มีสถานที่สำคัญๆ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเป็นจำนวนมาก มีโบราณสถานที่มีความสำคัญคือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดปงสนุก วัดประตูป่อง ซุ้มประตูโขงโบราณวัดกากแก้ว แนวกำแพงเมืองโบราณ รวมถึงสัญลักษณ์สถานของความเฟื่องฟูในยุคของการสัมปทานป่าไม้ ซึ่งย่านชุมชนท่ามะโอเป็นศูนย์กลาง เช่น บ้านเสานัก บ้านหลุยส์ ที ลีโอโนแวนส์ บ้านเลขที่ ๑ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วชุมชน ยังเป็นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โฮมสเตย์ และรถรางไว้คอยบริการอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1495 6820
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/TamaoTravel
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านสวนขวัญโฮมสเตย์ จังหวัดลพบุรี

ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวนห้อง 1 หลัง/ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Deluxe Suit Family Room ราคา 350-750 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– ล่องแพชมวิวแม่น้ำบางขาม
– ดำนาเกี่ยวข้าว
– ชมบ้านไทยหลบโจร
– ทำพิซซ่าเตาถ่าน
– ปั้นขนมลูกชุบ
– ทำกระถางจากผักตบ
– ทำสบู่สมุนไพร
– ทำยาหม่องสมุนไพร
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว วิถีชุมชนเชิงเกษตร เบอร์โทร 08 4775 1435
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : บ้านสวนขวัญ / อิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
– line id : hi_kwan

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โฮมสเตย์ (ชานสมุทร/มาหาสมุทร) จ.ระยอง

ที่ตั้ง ๑๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
๑.ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒.จำนวนห้อง ๑๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา ห้องพักมีทั้งแบบโรงแรมและแบบรีสอร์ท
ห้อง พัก Family Room
๑) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๒๕๐ บาท
๒) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๔ คน ราคา ๓,๑๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๕๐๐ บาท
๓) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๕ คน ราคา ๓,๓๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๘๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
-อาหารเช้า+เครื่องดื่ม -มีเครื่องปรับอากาศ –เครื่องทำน้ำอุ่น
-ที่จอดรถ -เรือชมเหยี่ยว (๒๐๐ บาท/คน)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
-โทร. ๐๘ ๑๒๐๙ ๒๑๐๘
๖.ช่องทางออนไลน์
-mrchansamut45@gmail.com
-https://www.facebook.com/baanchansamut

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไทรน้อย 46 หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒. จำนวนห้อง ๔ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard
ราคา(บาท) ๓๕๐/คน หรืออื่น ๆ
บ้านอาจารย์มยุรี ๔ ห้อง ๒๐ คน
บ้านอาจารย์นิพนธ์ เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
บ้านพี่จำลอง เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
บ้านลุงเปรม เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
มีอาหารเช้า (กาแฟ โอวัลติน)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1946 5457
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/homestaysainoy

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม