การทำไข่ในหิน (ไข่เค็ม) จังหวัดพัทลุง

บ้านนางปราณี ทองคำ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
นำกรวดทรายล้างมาพอกกับดิน ขี้เถ้า ทำให้ไข่เค็มอร่อย ไม่เค็มจนเกินไป และใช้ไข่เปิดไล่ทุ่ง เลี้ยงแบบธรรมชาติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม