พักผ่อน สัมผัสวิถีชุมชน @ ไดโนโรดโฮมสเตย์

ที่ตั้ง บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี

๑.ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์) เฮือนเบญจมาศ
๒.จำนวนห้อง 4 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard ราคา(250 บาท)

๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
จักรยานนำเที่ยวรอบชุมชน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสหัส อรรถเนติกุล โทร 08 1953 6804
๖.ช่องทางออนไลน์
ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/SilakaewHomestay/
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/homestay.dino/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม