อุทยานแห่งชาติ ดอยสอยมาลัย (ไม้กลายเป็นหิน)

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาทได้รับการประกาศเป็นเขตวนอุทยานซากดึกดำบรรพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังขุดค้นพบซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่ค้นพบ คือ ไม้มะค่า และมีความยาวและใหญ่มากที่สุดในเอเชีย ด้วยความยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร คาดว่ามีอายุมากกว่า ๒ ล้านปี เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่โลกค่อย ๆ สร้างสรรค์ขึ้น และเป็นหลักฐานถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในสมัยโบราณที่เหลือไว้ปรากฏเป็นหลักฐานทางกาลเวลาในรูปของก้อนหิน ให้ผู้คนในปัจจุบันได้ศึกษาถึงอดีต จากสันนิษฐานคาดกันว่าเดิมบริเวณที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่ถูกเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ล้มระเนระนาด ต่อมาที่บริเวณนี้เป็นคุ้งน้ำจากทางน้ำปิงสมัยก่อน ถูกฝังอยู่ใต้กรวดและทรายในท้องน้ำ ค่อย ๆ กลายเป็นหินจากการเข้ามาแทนที่ของสารเซลิกาจนกลายเป็นหิน ในบริเวณอุทยานเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและธรณี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เปิดให้ชมไม้กลายเป็นหินทั้งหมด ๗ ต้น ตามจุดต่าง ๆ ตามแผนที่อุทยานสารมารถเดินชมได้เอง และต้องขับรถไป

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม