ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์

ที่ตั้ง 442 หมู่ที่ ๓ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 67210
๑. ไร่กำนันจุล ศูนย์รวมของฝากซึ่งเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ไร่กำนันจุลกว่า 200 รายการ ได้แก่ ปลาส้มกำนัลจุล ไร่กำนันจุลขุดบ่อเลี้ยงปลาบนเนื้อที่ 4,000 ไร่ สำหรับเลี้ยงปลานานาชนิด นอกจากนี้ไร่กำนัลจุล ยังเปิดไร่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “จุลฟาร์มสเตย์” ที่มีกิจกรรมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ดูบ่อปลา ชมสวนผลไม้ไร้สารพิษ สวนเกษตรแบบผสมผสาน มีสวนผลไม้ อาทิ สวนส้ม ส้มโชกุน (ส้มเขียวกำนันจุล) ส้มโอ(ขาวกำนันจุล) และส้มเช้ง รวมถึงร้านอาหารรสชาติอร่อยและร้านกาแฟไร่กำนันจุล
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลาเปิด – ปิด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงฤดูหนาว เดือน ธันวาคม – มกราคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5677 1287
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.Kamnunchul.com
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม