ไร่คุณชาย จ.กาญจนบุรี

ที่ตั้ง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ไร่คุณชาย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 มาใช้ในการทำการเกษตร ปัจจุบันนอกจากการปลูกเพื่อรับประทานและออกขายออกสู่ตลาดแล้ว ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเข้าชมสวนผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน ส้มโอ ฝรั่ง กล้วยไข่ และอื่น ๆ ที่เน้นลักษณะเกษตรผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการผลิตในลักษณะปลอดภัย ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก นอกจากนี้ทางไร่คุณชายยังเปิดเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ม.ค.-ธ.ค.
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๙๘๑ ๗๓๕๕
๖.ช่องทางออนไลน์
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก