ไร่นาสวนผสม หาดสวนแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง บ้านวังมะพลับ หมู่ที่7 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. เป็นไร่นาสวนผสม มีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปาวตรงกันข้ามกับแหลมโนนวิเศษ มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ โดยจะปลูกพืชผัก และผลไม้ยืนต้นหลายชนิด ที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และตั้งอยู่บนพื้นที่ติดเขื่อนลำปาว จึงทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตร ควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พร้อมทั้งที่พัก ฐานกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีมีโฮมสเตย์, แค้มป์ไฟ อาหารพื้นบ้านนั่งเรือหางยาวชมวิถีชาวประมงและทิวทัศน์เขื่อนลำปาว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 16.00 – 22.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์

๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ -ค่าบริการสถานที่ปิกนิก/ชมสวน ผู้ใหญ่คนละ 40 บาท/ครั้ง(ออกไม่เกิน 22.00น.) เด็กเล็ก ฟรี
-ค่าบริการสถานที่พักแรม/กางเต็นท์ คนละ 80 บาท/คืน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5169 1165/09 5662 1379
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook: หาดสวนแก้วแคมป์(สวนตาเข็มทิศ @Suankaew2563
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม