ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๐๕ ม.๕ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
๑.ประเภทที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวน ๒๐๐ – ๒๕๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา มีหลายราคา
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
ห้องประชุมสัมมนา
รับจัดเลี้ยง
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๘๖๖ ๔๙๕๔
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ จ.กระบี่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม