ไร่ภูแสงทอง จ.ชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ ๘๑ หมู่ ๑๗ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว

๑. ร้านอาหารไร่ภูแสงทอง บริการอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มประเภทกาแฟสด และเครื่องดื่มอื่นๆ อาหารตามสั่งที่นี่จะเน้นผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองในไร่เป็นหลัก มีอาหารจานเดียว เช่น ผัดกระเพราหมู /ไก่ ข้าวผัด ผัดฉ่า ผัดพริกแกง และที่เป็นอาหารตามสั่งที่เป็นกับข้าวนั่งรับประทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านได้ และยังมีบริการให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารสามารถที่จะเยี่ยมชมสวนผัก เป็นสวนผักปลอดสาร เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานจากกรมชาการเกษตร มีทั้งผักสลัด มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ และยังจำหน่ายผักสดให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น แยมมัลเบอรี่ แยมมะเขือเทศ เป็นต้น
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 สลัดหม่ำลุยสวน/สลัดออแกนิค (ผักตามฤดูกาล)
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๔๖๐๑ ๕๙๒๓
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook ไร่ภูแสงทอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม